This content is © 2018 Noordkop natuurlijk | All rights reserved. [ Interesse in deze foto? ]
logo

Disclamer

info-image

Disclaimer Noordkop Natuurlijk

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Noordkop-Natuurlijk. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Noordkop-Natuurlijk is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 
 
Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Noordkop-Natuurlijk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Noordkop-Natuurlijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 
 
Verwijzingen en hyperlinks 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Noordkop-Natuurlijk geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 
 
Heeft u interesse in een foto op deze website 

neem dan contact via de mail
Alle foto’s zijn beschikbaar in een hoge kwaliteit en in hoge resolutie zoals te zien op deze site. Ook voor andere foto opdrachten kunt u bij Noordkop Natuurlijk terecht.

 

Twitter